Tenhle článek píšu hlavně pro své budoucí já. A vám jsem ho nasdílel abyste si dali pozor na sebe i vaše okolí. Je to trošku nepříjemná sonda, ale nějak cítím, že by mi to mohlo pomoci něco nastartovat.

Takže Jakube, jestli jsi to ještě nevyřešil, tak se furt snaž!

Když…

Tenhle příspěvek píšu v naprosté agónii, takže nešetřím sprostými slovy. Nejspíš ho pak zcenzuruju na něco normálního, takže dokud nevyřeším všechny své problémy, můžete si ho užít pěkně 15+.

Víte, co jsem měl na Apple fakt rád? Spolehlivost a skvělý přístup k zákazníkům. iPhone 4 byl můj první jablečný device…

Suck user experience neboli UZNH — uživatelská zkušenost nahovno. Většinou jsou to wtf kroky nebo blockery, na které nejsme v roce 2017 zvyklí.

Pro obyčejné lidi půjde občas o drobnosti, u mě ale ne. Možná je to profesní deformací, tyhle přešlapy mě vytáčí. Strašně mě sere, když někdo nepřemýšlí nad…

Apple konečně přidal vývojářům možnost reagovat na reviews v App Store. Trvalo mu několik let přiblížit se stavu Google Play, byť jeho možností stále nedosahuje.

iOS 10.3 a schvalování

Aby byly reakce ve storu vidět, je potřeba splnit dvě podmínky:

Zareagovat můžete na recenzi odeslanou z jakékoli verze OS. Aby ale uživatelé vaše reakce…

Jakub Brabec

Baví mě produkt a marketing, ale rád mluvím do všeho. Ex produkt v @damejidlo, @rohlikcz, @mewssystems. Teď se flákám.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store